fbpx

Dane kontaktowe:

WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

Biuro handlowe:
ul. Brukselska 44 lok. 2, 03-973 Warszawa

tel. +48 22 517 00 00, +48 22 617 68 35
fax +48 22 616 07 74

e-mail: solibri@solibri.pl
www.solibri.pl
www.wsc.pl

Dane rejestrowe:

WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.
ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa

KRS: 0000194627

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 62.100 zł opłacony w całości

NIP: 521-012-44-55
REGON: 012072088
EU tax registration number: PL5210124455

Konto bankowe PLN (płatności krajowe):
Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,
nr rachunku: 24 1090 1014 0000 0001 0375 4193

Konto bankowe EUR (płatności zagraniczne):
Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,
POLAND SWIFT (BIC) CODE: WBKPPLPP
IBAN: PL57109028510000000144713385